Latest ข่าวสาร News

[ข่าวดี] เติมฝันข้าราชการอยากมีบ้าน โครงการ ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 11 จัดให้ กู้ 110% ดอก 0% 8 เดือน

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการได้มีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเอง ...

[อัพเดททุน] ขั้นตอนการรับทุน สควค. ป.เอก ปี 2558 ขั้นตอนการสมัครเข้าสอบและรับทุน ป.เอก จาก สสวท.

ตามที่เว็บไซต์ครูสมาร์ทดอทคอม ได้เผยแพร่ข่าวทุน สควค. ป.เอก ปี 2558 จาก สสวท. ไปก่อนหน้านี้ แอดมินได้รับการยืนยันว่า จะมีทุน ...

[เชคด่วน] ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ ทุนบัณฑิตศึกษาแบบเต็ม NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS 2016

โครงการ New Zealand Aid Programme ใจดี มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวน ในปีการศึกษา 2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ...

[แชร์ด่วน] ทุน ป.เอก สควค. ปี 2558 รับเยอะ 30 ทุน เปิดรับทุน 3 สาขาวิชา 3 สถาบัน เชคด่วน

รายละเอียดคร่าวๆ สำหรับทุน ป.เอก สควค. 2558 มีดังนื้ 1. จำนวนรับ 30 ทุน ในปีการศึกษา 2558 2. ศูนย์มหาลัยที่รับผลิต ป.เอก สควค. ได้แก่ – ...

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2015

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง ...

ระดมทุนคุณครู สนับสนุนทุนแก่ทีมหุ่นยนต์ครู สควค.-นักเรียนร่องคำ ไปแข่งขันระดับนานาชาติที่อินโดนีเซีย

เนื่องด้วยทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ...

รายละเอียดการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 สำหรับครู สควค. (ภาคอีสาน)

ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน วทร.22 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

[แชร์ด่วน] ทุน สควค. ป.โท 2559 ทุน ป.โททางการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 345 ทุน premium สควค. ประจำปี 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...

ขอเชิญครูร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.22) 5-7 มีนาคม 2558 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ...

สพฐ. ให้ทุนวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบ 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจการทำวิจัยทางการศึกษา ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ...