Latest ข่าวสาร News

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง 10 ท่าน จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ...

สสวท. ผลิตหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-book วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.6 ให้โรงเรียนใช้ฟรี

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า เปิดเทอมนี้ สสวท. มีหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ...

[สมัครด่วน] สทร.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยเครื่องมือ Infographics

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ...

[สมัครด่วน] สทร.จัดอบรมใช้สื่อสังคมออนไลน์และผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญคุณครูทั่วประเทศร่วมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ...

รับสมัครคนสร้างชาติ สอนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย [โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์]

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รับสมัครคนสร้างชาติ : teach for thailand ตระหนักว่าเด็กไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ...

ครูไทยหัวใจไอที ห้ามพลาด Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก ...

ทุน สควค. ป.โท สำหรับข้าราชการครูทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2557

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ...

ทุน สควค. ป.โท สำหรับบุคคลทั่วไป (premium) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 560 ทุน

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ...