Latest ดนตรีกีฬาศิลปะ News

หนังสั้น เรื่อง แค่พลาด หนังสั้น ต.บ.ว. 2559 [ประกวดรายการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 2559]

 หนังสั้น เรื่อง แค่พลาด หนังสั้น ต.บ.ว. 2559 ชมคลิป หนังสั้น เรื่อง แค่พลาด โดยสภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา google_ad_client ...

หนังสั้น เรื่อง บันไดเสียง บันไดชีวิต หนังสั้น ต.บ.ว. 2559 [ประกวดรายการคลังสมองของครูไทย THINKTTT]

หนังสั้นโรงเรียนตาเบาวิทยา เรื่อง บันไดเสียง บันไดชีวิต ชมคลิปหนังสั้น ต.บ.ว. เรื่อง บันไดเสียง บันไดชีวิต

นิตยสารสะเร็นน่า 1 ใน 20 ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันจัดทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารไทยพาณิชย์

นิตยสารสะเร็นน่า ของนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกจาก 40 ผลงาน ...