Latest ข่าวสอบผู้บริหาร News

[สอบรอง ผอ. สพท. 2561] เกณฑ์คัดรอง ผอ. เขต หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2561

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ...

[สอบรอง ผอ.2561] เกณฑ์คัดรอง ผอ. ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2561 ประกาศสอบรอง ผอ. 2561

สำหรับคุณครูที่จะเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี 2561 การสอบรอง ผอ. ปี 2561 ครั้งนี้ จะใช้หลักเกณฑ์ ...

[ร่าง] ปฏิทินสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 กำหนดการสอบ ผอ. 2559 ปฏิทินสอบ รอง ผอ. 2559

ร่างปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] เกณฑ์สอบ ผอ.สถานศึกษาใหม่ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 เกณฑ์ใหม่คัด ผอ., รอง ผอ. 2559

27 ตุลาคม 2559 : เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. 2559 วิธีการคัดเลือก ผอ. รอง ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ.

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[ของจริง] กำหนดการอบรม ผอ. รอง ผอ. รอบ 2 กางรายชื่อ ศูนย์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รอง ผอ. รอบ 2/2558

กำหนดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2/2558 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ...

[ตามคาด] ปรับเกณฑ์ใหม่สอบ ผอ.-รองผอ. ครูขึ้นเป็นผู้บริหาร ต้องสอน 4-6 ปี + มีประสบการณ์บริหาร 4-5 ปี

และแล้ว ข่าวลือเรื่องปรับเกณฑ์ และกำหนดคุณสมบัติการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ...

[ด่วน!!] หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มประสบการณ์ ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารฯ สังกัด สพฐ.ปี 2558 กลุ่มประสบการณ์

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[ด่วน!!] หลักเกณฑ์สอบ ผอ. และ รอง ผอ. ว19 กลุ่มทั่วไป ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2558 กลุ่มทั่วไป

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...