แบบเรียนรู้ ก ข ค ใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม แบบคัดไทย ก-ฮ คุณธรรม

moral-alphabet

โปสเตอร์แบบเรียนรู้ ก ข ค สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 จัดทำโดย สภานักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา2 Comments

  1. ต้องการสื่อเพื่อจะนำมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

Leave a Comment