เส้นทางความก้าวหน้าของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เส้นทางการเปลี่ยนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็น ศน. แล้วไปอะไรต่อ

เป็น ศน. แล้วไปเป็น อะไรต่อ สามารถศึกษาได้จากเส้นทางความก้าวหน้าของศึกษาศึกษานิเทศก์ การเปลี่ยนตำแหน่งหลังเป็นศึกษานิเทศก์ ร่างเส้นทางใหม่ ศึกษานิเทศก์ ที่นี่ครับ

เส้นทางความก้าวหน้าของศึกษานิเทศก์ (เส้นทางหลัก)

เส้นทางการเปลี่ยนตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(ร่าง) เส้นทางความก้าวหน้าของศึกษานิเทศก์ (ใหม่)

ที่มา : ความก้าวหน้าของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดย ยศพล  เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ณ สำนักงาน ก.ค.ศ.Leave a Comment