[มาใหม่] ปฏิทินสอบศึกษานิเทศก์ 2561 ใหม่ กำหนดการสอบศึกษานิเทศก์ 2561 ใหม่ ตารางสอบ ศน. 2561

ปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
2. รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ 9 – วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันศกุ ร์ที่ 19 มกราคม 2561
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
5. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
Leave a Comment