พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ของข้าราชการทุกสังกัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...