Latest สาระความรู้ News

[Patt_Curtin1] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 1 ที่ Curtin University เยี่ยมชั้นเรียนครูออสเตรเลีย ครูทุน สควค. สัมมนาวิชาการ

สัปดาห์แรกของการมาอยู่ที่ Curtin University ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง 1. ปรึกษากับอาจารย์ที่มาทำงานด้วยว่าขอบเขตของงานที่เราจะมาทำนั้นอยู่แค่ไหนและร่วมกันวางแผน 2. ...

[Patt_Curtin2] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 2 ที่ Curtin University การพัฒนา multiplicative thinking

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการมาอยู่ที่ Curtin University มีสิ่งที่ได้เรียนรู้มากมาย 1. สัปดาห์นี้ได้ส่งงานเขียนชิ้นแรกให้กับ ...

[Patt_Curtin3] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 3 ที่ Curtin University รวมทุกมิติของ สะเต็มศึกษาในออสเตรเลีย

สัปดาห์ที่ 3 ที่ Curtin University เป็นสัปดาห์ STEM เลยก็ว่าได้ เริ่มจาก colloquium ประจำสัปดาห์ ได้เชิญ Director ของ STEM Teacher Enrichment Academy จาก University of Sydney มาบรรยายในหัวข้อ ...

[Patt_Curtin4] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 4 ที่ Curtin University การทำวิจัย visual representations (VRs) in plant anatomy

การพบอาจารย์ในสัปดาห์ที่ 4 ที่ Curtin University อาจารย์ถามเรื่องการเข้าร่วม conference ในสัปดาห์ที่แล้วว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีอะไรที่ต่างกันบ้างระหว่างไทยและออสเตรเลีย ...

[Patt_Curtin5] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 5 ที่ Curtin University ตัวอย่างการทำ STEAM ในออสเตรเลีย

สัปดาห์ที่ 5 ที่ Curtin University กิจกรรมที่น่าสนใจที่ได้เข้าร่วมมี 2 กิจกรรม 1. การสัมมนาเกี่ยวกับ Theory and Theoretical framework ผู้ที่เข้าร่วมในการสัมมนาเป็นอาจารย์ซึ่งส่วนมากจะเป็นจากสาขาวิทยาศาสตร์ ...

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ...

Learning Object (LO) สื่อดิจิทัลส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ SciMath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ ของ สสวท.

Learning Object (วัตถุการเรียนรู้ยุคดิจิทัล) คือ สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ...

วิทยาศาสตร์ของเรือดำน้ำ เรือดำน้ำขึ้น-ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร การทดลองเรื่องเรือดำน้ำ สะเต็มเรือดำน้ำ

กิจกรรมเรือดำน้ำขึ้น – ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ 1. ปลอก (พลาสติก) ปากกาลูกลื่น 2. ขวดน้ำอัดลม พร้อมฝาปิด 3. ...

[บทสัมภาษณ์] ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน สะเต็มศึกษาสำคัญอย่างไร?

“ผมอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่าน ได้หันมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยบูรณาการความรู้ทางสะเต็ม ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ...

ผลงานครูดีเด่นสะเต็มศึกษา [ดาราศาสตร์และอวกาศ] การโคจรของวัตถุท้องฟ้า เห็นด้วยตา เชื่อมด้วยสะเต็ม

วันนี้ พามารู้จักครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...