สรุป การจัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part2
[หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ + คอมพิวเตอร์ (เดิม)]

อันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะคะ หากมีครุฑเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับที่ บอร์ด กพฐ.ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา… เปลี่ยนแน่นอนคะ ของรหัสพื้นฐาน งxxxxx ที่เป็นคอมเดิม เทอม1 (ม.1,2,3) เพราะที่ รร ก้อยจะเอา กอท (สาระที่ 1& 4) ใส่แทนตัวนี้ เขียนคำอธิบายรายวิชาใหม่****** (ขึ้นอยู่กับสถานศึกษานะคะ ไว้มีครุฑมาจะทำสรุปเป็นแนวทางให้คุณครูอีกครั้งค่ะ)

วิชา วิทยาศาสตร์ (สำหรับครูวิทย์และครูคอม)
– จัดกลุ่มใหม่ เป็น สาระพื้นฐาน ได้แก่ 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี ** ครูคอมย้ายมาสอนตรงนี้ เพราะยุบสาระที่2 และ 3 ของ กอท. ไป จากรหัส ง…………ก็จะมาสังกัด รหัส ว………….
**** (อันนี้ตามที่บอร์ด กพฐ. ประชุม ปี61 ยกเลิก ป.1, ป.4, ม.1, ม.4 ปี62 ยกเลิก ป.1,2 ป.4,5 ม.1, ม.4 ) ปี 63 ยกเลิกทุกระดับชั้น ทั้งนี้รอครุฑ ลอยมายืนยันก่อน และเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ (ของกอท.เดิม)***** ซึ่ง สาระที่ 4 มีสองมาตรฐาน คือ 
4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี
4.2 วิทยาการคำนวณ

=> ประถม
– จัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 รายวิชาต่อปี (ยกเว้นสังคม ที่ต้อง = สังคม+ประวัติศาสตร์) ดังนั้น วิชาพื้นฐาน วิทย์ จึงมี ตัวเดียว คือ ว……………………. 
-มาตรฐานและ ตัวชี้วัดของประถม มีเพียง 4.2 วิทยาการคำนวณ (4.1 ไม่มี)

=> มัธยมศึกษาตอนต้น
– สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจมากกว่ากลุ่มละ 1 รายวิชาต่อปี เช่น คณิตมี 2 รหัสวิชา วิทย์มี 2 รหัสวิชา 
– วิชา ของ 4.1 และ 4.2 ให้จัดเทอมละ 1 อัน อันไหนก่อนก็ได้ (ครบ 1 ปี ครบ ทั้ง 2 ตัว)
– โรงเรียนมีทางเลือก คือ 
1. แบบบูรณาการ (คาบสอนเดิม 1.5 นก/เทอม) แก้ไขคำอธิบายรายวิชาใหม่ ให้มี 4.1 หรือ 4.2 นี้ด้วย

2. แบบแยกเป็น 2 วิชา (แต่ยังเป็นพื้นฐานทั้งคู่) คือ วิทย์เดิม (1.0) + วิทย์ 4.1 (0.5) หรือ วิทย์เดิม (1.0)+ วิทย์ 4.2 (0.5) แต่เรียนคนละเทอมนะ ตามข้อข้างบน (ไม่เดือดร้อนใครกลุ่มสาระใด สอนวิทย์พื้นฐานไม่ทัน ไปเปิดเพิ่มเติม ว……………. อีก รหัสแทน) ****ตยที่โรงเรียนเลือกวิธีนี้ คุณครูน่ารักมากครูคนเดียวจะสอน 2 รหัส ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม

3. แบบแยกเป็น 2 วิชา เหมือนข้อข้างบน แต่!!!!! จากที่เค้าประชุมกันว่าให้สามารถเลื่อนไหลกันได้ ก็สามารถไปขอหน่วยกิต กลุ่มสาระอื่นเพิ่มกันเอาเอง แต่ปีหนึ่งต้องครบ 880 ชม (22 นก) …. กำหนดหน่วยกิตแต่ละวิชาไว้เป็นตัวอย่างจากโพสก่อนหน้านี้แล้ว

=> มัธยมศึกษาตอนปลาย
– ม.ปลาย ถึงจะมีตัวชี้วัดออกมาเป็นรายชั้นปี แต่หลักสูตรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดเป็นช่วงชั้นได้ แต่ 3 ปี พื้นฐาน ต้องครบ 1,640 ชม (41 นก) ดังนั้น อันนี้แล้วแต่ แต่ละ รรเลย ยิ่งชิลล์ 4.1 และ 4.2 เรียนในสามปีต้องครบ ดังนั้นจะเอาไปจัดอย่างไรก็ได้ (ที่รร ให้ครูวิทย์จัดกันเอง เค้าจัดแต่ละสาระของวิทย์เลย ดูตย.ประกอบได้เลยจ้า)

– รายวิชาเพิ่มเติม มีผลการเรียนรู้ที่เทียบไว้ให้แล้ว จากตัวอย่างนี้เรียงตามผลการเรียนรู้ของ สสวท. (วิทย์ เป็นสีฟ้า)
****ประเด็นคือ ตอนนี้ ถ้า ยกเลิกสาระที่2 และ 3 (เกี่ยวกับครูคอม) ของ กอท. ไป จากรหัส ง…………ก็จะมาสังกัด รหัส ว…………. แปลว่ารหัส ง………. เดิม ที่เคยเป็นของคอมพิวเตอร์นี้ ต้องไม่มีละ (ในตัวอย่างเลยเขียนเป็นขีดฆ่าไว้ ค่อยไปคุยกันใหม่ตอนเปิดเทอม เพราะยังไม่เห็นตัวชี้วัดของ กอท.เดิม) มันจะตัด ง ก็ไม่ได้มั้ง (แต่ในหลักสูตรเขียนไว้ว่า ระดับ ม.ต้น สามารถจัดรายวิชาพื้นฐานใน 1 ภาคเรียน ครบ หรือไม่ครบก็ได้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระก็ได้ แต่ปีหนึ่งต้องครบทั้ง 8)

 หลักสูตรพวกเราเราต้องช่วยกันนะคะ มีไรเพิ่มเติมช่วยๆกันค่ะ อาจตาลายเขียนงงๆๆ ขอบพระคุณคณะครู WJD ที่มีส่วนร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ครั้งนี้ค่ะ

****** สรุปไว้ เผื่อจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนพี่น้องครูนะคะ อาจจะงง ว่ามาสรุปให้ทำไม…. มันจำเป็นต้องทำ ทำเพื่อเตือนตัวเองด้วย และให้เพื่อนๆที่(จำเป็น) ต้องทำด้วย 5555 …เป็นครูยศน้อยๆคนหนึ่งนะคะ ในโรงเรียนประจำอำเภอ แต่ก็เต็มที่แบบระดับกระทรวงเลยนะคะ555******

ดร. สุภาภรณ์ เสาร์สิงห์
22 เมษายน 2561

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนฉบับปรับปรุง

link ไปเอาเอกสาร
– มฐ วิทย์
– เทียบตัวชี้วัด วิทย์ คณิต คอม
– โครงสร้างหลักสูตร (ลงวันที่ 25 มค 2555)
[https://drive.google.com/drive/folders/1l2i2vYAgt2ysiCrAznTv90ubNcElwyBn?usp=sharing]

หมายเหตุ : Krusmart.Com ได้รับอนุญาตจาก ดร. สุภาภรณ์ เสาร์สิงห์ ในการเผยแพร่เอกสารข้างต้น หากจะมีการกอปปี้เนื้อหาทั้งหมดเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อื่น ขอให้ท่านได้ขออนุญาตจากผู้เขียนโดยตรงด้วยนะครับLeave a Comment