ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [27 พฤษภาคม 2559]

27 พฤษภาคม 2559 : พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ...

เครือข่ายนักเรียนทุน สควค. ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

19-20 กรกฎาคม 2557 : เครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. ป.เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ ...

การเรียนรู้แบบสะเต็ม ความรู้จากการอบรม STEM EDUCATION กับผู้แต่งหนังสือ STEM Lesson Essentials

อภิสิทธิ์ ธงชัย (Apisit Tongchai) หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษา 4 วันเต็มกับ Jo Anne Vasquez & Michael Comer ผู้แต่งหนังสือ STEM Lesson Essentials ได้สรุปจุดเน้นที่สำคัญของการอบรมสะเต็มศึกษา ...

STEM Education สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้สะเต็มศึกษาไทย

STEM Education หรือ โครงการสะเต็มศึกษา (แต่อย่าพึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่อง สะเต็มเซลล์ นะครับ) เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของครูวิทยาศาสตร์ ...