วารสาร สควค. ฉบับที่ 3 ของชมรมครู สควค. โดยทุนสนับสนุนจาก สสวท.

วารสาร สควค. ฉบับที่ 3 (เดือน เมษายน 2550 – มิถุนายน 2550) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของครู สควค. จัดทำโดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

วารสาร สควค. ฉบับที่ 2 ของชมรมครู สควค. โดยทุนสนับสนุนจาก สสวท.

วารสาร สควค. ฉบับที่ 2 (เดือน มกราคม 2550 – มีนาคม 2550) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของครู สควค. จัดทำโดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

วารสาร สควค. ฉบับที่ 1 ของชมรมครู สควค. โดยทุนสนับสนุนจาก สสวท.

วารสาร สควค. ฉบับที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2549 – ธันวาคม 2549) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของครู สควค. จัดทำโดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข รางวัลผู้ผลิตผลวิจัยดีมีคุณภาพ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ชื่อ-สกุล :: นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข    ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

ทุน สควค. ป.โท สำหรับข้าราชการครูทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2557

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ...

ทุน สควค. ป.โท สำหรับบุคคลทั่วไป (premium) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 560 ทุน

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ...