[นวัตกรรม] เผยแพร่บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ชุด เสียงในภาษา เรื่อง อักษรสามหมู่

บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เสียงในภาษา เล่มที่ 10 เรื่อง อักษรสามหมู่ ผลงานของ นางมยุรา ถาพรผาด ครูโรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

เลื่อนชมผลงานบทเรียนการ์ตูน

หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการไฟล์ PDF สามารถ ดาวน์โหลดผลงานที่นี่ >> [บทเรียนการ์ตูน เรื่อง อักษรสามหมู่]Leave a Comment