คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ หน้าที่คณะกรรมการ Coding นโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์ประกอบรวม 22 ท่าน โดยรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการ ศธ. (วิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรองประธาน และปลัด ศธ.เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้นิยามการเรียนการสอน Coding ว่า “#ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล Coding for All .. All for Coding” อีกทั้งคุณหญิงกัลยาจะได้เตรียมเสนอนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ ในการเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อน ในวาระการประชุมครั้แเรกซึ่งจะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ต่อไป

ที่มา : ข่าว ศธ 360 องศาLeave a Comment