โหลดฟรี คู่มือสื่อการเรียนการสอน Coding หนังสือวิทยาการคำนวณ ป.4-ม.4 หนังสือ Coding Kidbright

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือสื่อการเรียนการสอน KidBright จำนวน 7 ชั้นปี หนังสือ Coding ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที4 ได้ที่นี่ คลิก โหลดเลยที่ >> [https://www.kid-bright.org/manual/article/46]Leave a Comment