ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. 33 จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดตั้งโดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))
ที่ตั้ง : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เลขที่ 5 หมู่ที่ 12 บ้านอีแฮด ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130
ประธานศูนย์ : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (สควค. รุ่นที่ 6) ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ : นางสาวพัฒนา สิงห์โสดา
เลขานุการศูนย์ : นางธัญญภัทร์ ผูกรักษ์ (สควค. รุ่นที่ 12)
เบอร์ติดต่อ : โทร 0955452529
อีเมล์ : anantasook@gmail.comLeave a Comment