ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2556 ครูปิยะมาศ บุญประกอบ

piyamas1ชื่อ-สกุล :: นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 8  
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2   
สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เกียรติคุณ :: ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์จากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Physics High School Teachers Programme) ณ กรุงเจนีวา สหพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 3 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 2556 โดยมีครูฟิสิกส์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ 29 ประเทศ จำนวน 51 คน (ในภาพ คนที่ 1 จากซ้าย)
piyamas2

หมายเหตุ : นางสาวบุษกร  การอรชัย ครู สควค. รุ่นที่ 9 จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย แต่เนื่องด้วยตั้งครรภ์และมีบุตร จึงไม่สะดวกสำหรับการเข้าร่วมโครงการในปีนี้ 
เว็บไซต์ 
>> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น

Facebook >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
ดาวน์โหลด รายงานการไปราชการโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของ [นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ]

 Leave a Comment