ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2555 ครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์

surasak1ชื่อ-สกุล :: นายสุรศักดิ์   ศรีสุวงศ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 12 
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1  
สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี 
เกียรติคุณ :: ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์จากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Physics High School Teachers Programme) ณ กรุงเจนีวา สหพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 3 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2555 โดยมีครูฟิสิกส์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ 25 ประเทศ จำนวน 42 คน (ในภาพ คนที่ 1 จากซ้าย)
surarak2

เว็บไซต์ >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
Facebook >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
ดาวน์โหลด 
รายงานการไปราชการโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของ [นายสุรศักดิ์   ศรีสุวงศ์]Leave a Comment