นายจตุรภัทร ประทุม รางวัล Thailand Social Media Award 2013 จาก สพฐ.

jaturapadชื่อ-สกุล :: นายจตุรภัทร ประทุม ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  
สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด 
รางวัล :: โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท โครงการประกวดการผลิตสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  “Thailand  Social  Media  Award  2013  ระดับประเทศ”  ผลงานจากเว็บไซต์ (http://jaturapad.wordpress.com)จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รับรางวัลเมื่อ :: 3 กันยายน 2556 จาก ดร.ชินภัทร ภูมรัตน์ เลขาธิการ สพฐ.  ณ อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการLeave a Comment