[นวัตกรรม] ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ผลงานของ นางสาวอธิติญา ประดาสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

เลื่อนชมผลงานชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา


หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการไฟล์ PDF สามารถ ดาวน์โหลดผลงานที่นี่ >> [ชุดการสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ]Leave a Comment