หนังสือ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สควค. และแบบบันทึกข้อมูลครู สควค. สถานที่ส่งแบบสำรวจครู สควค. 4 ภูมิภาค

ต้นเรื่อง หนังสือ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. และขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สควค. จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. 4 ภูมิภาค และจังหวัดที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน มีการย้ายศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาที่ “โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130” ดังนั้น ครู สควค. ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาตามที่อยู่ข้างต้นนี้ได้เลยครับ

ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อมูลครู สควค. >> คลิกเลย >> [แบบบันทึกข้อมูลครู สควค. ไฟล์ word] หรือ [แบบบันทึกข้อมูลครู สควค. ไฟล์ PDF]Leave a Comment