[แจกฟรี] เอกสารกิจกรรมสะเต็ม คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4

stem-book

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา

1. ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา คลิกเลย >> [http://bit.ly/28LrnGP]
2. เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 คลิกเลย >>  [http://bit.ly/28U0frH]
3. คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1 คลิกเลย >>  [http://bit.ly/28MbFNz]
4. เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 คลิกเลย >> [http://bit.ly/28Oc8QD]
5. คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2 คลิกเลย >> [http://bit.ly/28NPOZJ]
6. เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 คลิกเลย >> [http://bit.ly/28NPYAc]
7. คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 คลิกเลย >> [http://bit.ly/28PhsDS]
8. เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4 คลิกเลย >> [http://bit.ly/28MhFXO]
9. คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4 คลิกเลย >> [http://bit.ly/28Nujrv]Leave a Comment