แผนการสอนหน้าเดียวของครูญี่ปุ่น แผนการสอนจริงครูญี่ปุ่น แผนการสอนหน้าเดียวทำอย่างไร รูปแบบแผนหน้าเดียวของญี่ปุ่น

ตามที่มีคนสนใจแชร์กันเยอะมาก และอยากอ่านเข้าใจ ทางศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานไปยังอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ดูแลการเยี่ยมชั้นเรียนเมื่อเดือน ...