ชมรมครู สควค. ภาคอีสาน สร้างและส่งมอบหอพระพุทธรูปบำเพ็ญบุญ 1 แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

tsmt-bpboon-07 มีนาคม 2555 : วันมาฆบูชาปี พ.ศ. 2555 ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายปรมินทร์ แก้วดี, นายกิตติชัย แผ่นจันทร์และ นายณัฐพล แสงทวี (กรรมการชมรมครู สควค.) ร่วมส่งมอบ สมโภชน์และประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหอพระ “บำเพ็ญบุญ 1” อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ในงานบุญครั้งนี้ มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองในชุมชน  ประธานชมรมฯ ขอขอบพระคุณทุกคนที่ร่วม บำเพ็ญบุญ ในครั้งนี้ และจากอานิสงค์ของการสวดมนต์ ไหว้พระและการเป็นคนดีของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเจริญในธรรมและความดียิ่งขึ้นไป  สำหรับกิจกรรมหอพระบำเพ็ญบุญ 2 ทางคณะกรรมการจะได้หารือเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

tsmt-bpboon-1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
tsmt-bpboon-213 มกราคม 2555 : ผู้แทนชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ (ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข-ว่องไว ธุอินทร์-ณัฐพล แสงทวี) ส่งมอบเงินบริจาค ของเพื่อน พี่ น้อง ครู สควค. และผู้มีจิตศรัทธาจากหลายส่วน สร้างหอพระประจำโรงเรียนแห่งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

หอพระพุทธรูป บำเพ็ญบุญ 1 ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

horpra-bpb1หมายเหตุ
1. คลิกชมรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมดที่สลักร่วมกันที่ http://www.krusmart.com/wp-content/uploads/2013/12/bpboon-list.gif
2. ชมภาพกิจกรรมที่ 
https://www.facebook.com/krusmartLeave a Comment