นายอดิศร อินทรสุวรรณ รางวัล Innovative Teachers 2011 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

adisorn1ชื่อ-สกุล :: นายอดิศร   แสงสุวรรณ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ – (รอตรวจสอบ)
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1
สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัล :: โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จำลองการจัดดอกไม้ บูรณาการการเรียนรู้ เทคโนโลยี คหกรรมและศิลปะ” ตามโครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2011” จัดโดยความร่วมมือของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเป็น 1 ใน 10 ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุมระดับนานาชาติ  ”7th Asia Pacific Regional Innovative Education Forum” ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม 2554  
รับรางวัลเมื่อ :: มีนาคม 2554
adisorn2Leave a Comment