นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย รางวัล Innovative Teachers 2013 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

pongsak1ชื่อ-สกุล :: นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2 
สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัล :: โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือกันบนสังคมออนไลน์” ตามโครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2013” จัดโดยความร่วมมือของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  
รับประทานโล่รางวัลจาก :: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
รับโล่รางวัลเมื่อ :: 26 กรกฎาคม 2556
pongsak2Leave a Comment