นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต รางวัล Innovative Teachers 2013 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

voravit1ชื่อ-สกุล :: นายวรวิทย์   ไชยวงศ์คต ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1
สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์  จังหวัดสกลนคร
รางวัล :: โล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์” ตามโครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2013” จัดโดยความร่วมมือของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
รับประทานโล่รางวัลจาก :: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
รับโล่รางวัลเมื่อ :: 26 กรกฎาคม 2556
voravit2Leave a Comment