[นวัตกรรม] เผยแพร่บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ชุด เสียงในภาษา เรื่อง อักษรสามหมู่

บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เสียงในภาษา เล่มที่ 10 เรื่อง อักษรสามหมู่ ผลงานของ นางมยุรา ...

[STEM] โรงเรียนตาเบาวิทยา ชนะเลิศรางวัลโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33

ผลงานเรื่อง “สะเต็ม สกรีน สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ ...

[เตือนครู] ระวังผิดวินัย ตัวอย่างความผิดทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัยครู

ตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัย ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 1. พูดนอกเรื่อง ...

สรุป การจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ตัวอย่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ มัธยม ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part1 [หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์] => คณิต ...

สรุป การจัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part2 [หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

เอกสารสมัครคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ สังกัด ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประกาศคัด ศน.ศธจ. ตำแหน่งว่าง ศน.ศธจ. 2561

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ...

การพัฒนาชุดกิจกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริม NOS

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด ...

[ข่าว สพม.33] โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 ใน 50 โรงเรียนรับมอบกล้องโทรทรรศน์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

10 มิถุนายน 2560 : ชาว สพม.33 ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา ...

[มาใหม่] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ...