ประตูสู่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สควค.อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สควค.อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี ยินดีต้อนรับ google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; ...

ขอเชิญครูทุน สควค. อีสาน สมัครร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2562

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) โดยการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

คำขวัญเครือข่ายครู สควค. ภาคอีสาน “สควค. อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี”

การทุ่มเทเพื่อศิษย์ เป็นหน้าที่ของครู ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 21 กรุงเทพมหานคร

17-20 มกราคม 2556 : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 21 “The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC) 2013″ จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ...

ชมรมครู สควค.-ครูพันธุ์ใหม่ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดโมเดล ต้นแบบเครือข่ายครู สควค. ระดับจังหวัด

17-18 กันยายน 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชมรมครู สควค. จัดอบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

18-20 มกราคม 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 20 มรภ.เชียงใหม่

11-13 มกราคม 2554 : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ...

[กองทุน] เสื้อยืดครู สควค.รักครอบครัว และการจัดตั้งกองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

30 ตุลาคม 2553 : ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...