ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ชุด ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ชุดที่ 1 ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง

เจ้าของผลงาน : นางสาวยุวดี สุวรรณ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ดาวโหลด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง : คลิกเลย >> [ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง]Leave a Comment