ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2553 ครูพิมพร ผาพรม และครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

supatraคนที่ 1 :
ชื่อ-สกุล :: นางสาวพิมพร  ผาพรม ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1
สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  จังหวัดกาฬสินธุ์
คนที่ 2 :
ชื่อ-สกุล :: นางสาวสุพัตรา   ทองเนื้อห้า ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 
ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 
สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  โรงเรียนทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกียรติคุณ :: ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์จากประเทศไทย เข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Physics High School Teachers Programme) ณ กรุงเจนีวา สหพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 3 สัปดาห์  ระหว่างวันที่ 4-23 กรกฎาคม 2553 โดยมีครูฟิสิกส์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ 22 ประเทศ จำนวน 40 คน
pimporn

หมายเหตุ : ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ถูกถ่ายทอดไว้ในวารสาร สควค. ฉบับที่ 15

TSMT Journal15 (วารสาร สควค. ฉบับที่ 15) from SAKANAN ANANTASOOK 

เว็บไซต์ >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
Facebook >> โครงการความร่วมมือไทย-เซริ์น
ดาวน์โหลด
รายงานการไปราชการโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์นLeave a Comment