[แชร์ด่วน] ทุน สควค. ป.โท 2559 ทุน ป.โททางการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 345 ทุน premium สควค. ประจำปี 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...

ครู สควค. ในโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ...

เครือข่ายนักเรียนทุน สควค. ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

19-20 กรกฎาคม 2557 : เครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. ป.เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ ...

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี พ.ศ. 2551 แนะเส้นทางครู สควค. ก้าวสู่ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา  ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง 10 ท่าน จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ...

คำขวัญเครือข่ายครู สควค. ภาคอีสาน “สควค. อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี”

การทุ่มเทเพื่อศิษย์ เป็นหน้าที่ของครู ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

ทำเนียบนักศึกษา ทุน สควค. ที่รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 [ทุน ป.เอก สสวท.]

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/e-mail 1 นางสาวเทียนทอง ดีรักษา 30/1 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร 0878597047 e-mail : lumtian@hotmail.com 2 นางสาวชนกนาถ  ...

นายจตุรภัทร ประทุม รางวัล Thailand Social Media Award 2013 จาก สพฐ.

ชื่อ-สกุล :: นายจตุรภัทร ประทุม ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

ครูไทยหัวใจไอที ห้ามพลาด Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก ...

นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย รางวัล Innovative Teachers 2013 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2  สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...