ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2016

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Innovative Teachers ...

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2015

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง ...

ประสบการณ์การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อการศึกษา Innovative teacher ครูไทยหัวใจไอทีที่ฮ่องกง

บริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดโครงการ“ Thailand  Innovative  Teacher  Awards” โดยในปี 2551  ...

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง 10 ท่าน จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ...

ครูไทยหัวใจไอที ห้ามพลาด Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก ...

นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย รางวัล Innovative Teachers 2013 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2  สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง รางวัล Innovative Teachers 2012 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นายอดิศร อินทรสุวรรณ รางวัล Innovative Teachers 2011 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายอดิศร   แสงสุวรรณ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ – (รอตรวจสอบ) ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ รางวัล Innovative Teachers 2011 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 11 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ::  ...

นางสาวปรียาภรณ์ ทะพิงค์แก รางวัล Innovative Teachers 2010 จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล :: นางสาวปรียาภรณ์ (ปรียาดา) ทะพิงค์แก ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7 ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...