รายละเอียดการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 สำหรับครู สควค. (ภาคอีสาน)

ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน วทร.22 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

นวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่งเสริมการออกแบบจำลองการจัดดอกไม้

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ ครูสควค. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ มานำเสนอต่อทุกท่าน ...

ครู สควค. ในโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ...

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี พ.ศ. 2551 แนะเส้นทางครู สควค. ก้าวสู่ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา  ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...

เครือข่ายครู สควค. อบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

31 มีนาคม-5 เมษายน 2556 : ครู สควค. จากเครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ...

ครู สควค. ครูไทยหัวใจไอที ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Thailand Innovative Teachers ระดับประเทศทั้ง 10 ท่าน จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ...

คำขวัญเครือข่ายครู สควค. ภาคอีสาน “สควค. อีสาน ก้าวหน้า สามัคคี”

การทุ่มเทเพื่อศิษย์ เป็นหน้าที่ของครู ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

นายจตุรภัทร ประทุม รางวัล Thailand Social Media Award 2013 จาก สพฐ.

ชื่อ-สกุล :: นายจตุรภัทร ประทุม ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   สถานที่ปฏิบัติงานขณะรับรางวัล ...

ครูไทยหัวใจไอที ห้ามพลาด Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2014    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2556 ครูปิยะมาศ บุญประกอบ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 8   ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2    สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  ...