รายละเอียดการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 สำหรับครู สควค. (ภาคอีสาน)

ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน วทร.22 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 21 กรุงเทพมหานคร

17-20 มกราคม 2556 : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 21 “The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC) 2013″ จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ...

ชมรมครู สควค.-ครูพันธุ์ใหม่ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดโมเดล ต้นแบบเครือข่ายครู สควค. ระดับจังหวัด

17-18 กันยายน 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปบำเพ็ญบุญ 2 ของชมรมครู สควค. ภาคอีสาน

รายชื่อผู้บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการ “บำเพ็ญบุญ 2” สร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนแห่งที่ 2 ของชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ...

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปบำเพ็ญบุญ 1 ของชมรมครู สควค. ภาคอีสาน

สืบเนื่องจาก ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดโครงการ “บำเพ็ญบุญ1” โดยการสร้างหอพระประจำโรงเรียน ...

ชมรมครู สควค. ภาคอีสาน สร้างและส่งมอบหอพระพุทธรูปบำเพ็ญบุญ 1 แก่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

7 มีนาคม 2555 : วันมาฆบูชาปี พ.ศ. 2555 ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายปรมินทร์ แก้วดี, ...

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและชมรมครู สควค. จัดอบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

18-20 มกราคม 2555 :: ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 20 มรภ.เชียงใหม่

11-13 มกราคม 2554 : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ...

[กองทุน] เสื้อยืดครู สควค.รักครอบครัว และการจัดตั้งกองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

30 ตุลาคม 2553 : ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...