ประสบการณ์สุดเจ๋ง จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูพิมพร ผาพรม

กิจกรรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-23 กรกฎาคม 2553 แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฟังบรรยายเนื้อหาฟิสิกส์ ...

ประสบการณ์สุดมันส์ จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

สถาบันเซิร์น นอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแล้ว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูด้วยซึ่งสามารถสังเกตได้จากมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งปี ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2556 ครูปิยะมาศ บุญประกอบ

ชื่อ-สกุล :: นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 8   ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.2    สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2555 ครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์

ชื่อ-สกุล :: นายสุรศักดิ์   ศรีสุวงศ์ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 12  ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1   สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ::  ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2554 ครูลือชา ลดาชาติ

ชื่อ-สกุล :: นายลือชา   ลดาชาติ ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 5 (ในภาพ คนที่ 1 จากซ้าย) ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1  สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ...

ครูฟิสิกส์เซิร์น (สควค.) ปี พ.ศ.2553 ครูพิมพร ผาพรม และครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

คนที่ 1 : ชื่อ-สกุล :: นางสาวพิมพร  ผาพรม ข้าราชการครู สควค. รุ่นที่ 7  ตำแหน่ง :: ครู อันดับ คศ.1 สถานที่ปฏิบัติงานขณะได้รับคัดเลือก ...