ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

cernpimporn

ประสบการณ์สุดเจ๋ง จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูพิมพร ผาพรม

กิจกรรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-23 กรกฎาคม 2553 แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฟังบรรยายเนื้อหาฟิสิกส์ การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันเซิร์น ...
cernsupattra

ประสบการณ์สุดมันส์ จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

สถาบันเซิร์น นอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแล้ว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูด้วยซึ่งสามารถสังเกตได้จากมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งปี ...
obec-research-scholarship

สพฐ. ให้ทุนวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบ 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจการทำวิจัยทางการศึกษา ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ...
dinosaurus-team

ครุวิจัยไดโนเสาร์ : การเกิดซากดึกดำบรรพ์ของแหล่งขุดค้นภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ซากดึกดำบรรพ์ เป็นส่วนที่เหลือของสิ่งมีชีวิตที่ถูกธรรมชาติเก็บรักษาเอาไว้ อาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเพียงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเหลือทิ้งไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ...
mahachakri-award

[เสนอชื่อครู] รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง แก่ศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ...
GSP-activity

เรียนรู้ GSP [Geometer ’s Sketchpad] ด้วยวิถีวัฒนธรรม จากแหล่งเรียนรู้วัดพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อผู้เรียนเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
phaisan

นวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างหุ่นยนต์ทำมือ [Handmade Robots] การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค.  เรื่อง การสร้างหุ่นยนต์ทำมือ (Handmade Robots) เป็นผลงานของ ครูไพศาล วงค์กระโซ่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ...
preeyada

นวัตกรรมการเรียนรู้ การสร้างเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค.  เรื่อง สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นผลงานของ ครูปรียาภรณ์   ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ...