เตรียมสอบ สพฐ.

Latest News View All News »

sobraka

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา การกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา 1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย 1.1 ประกาศสอบราคา 1.2 เอกสารสอบราคา ...
psmt-survey

[ด่วน] แจ้ง ครู สควค. ปรับปรุงข้อมูลผู้รับทุนโครงการ สควค. เพื่อทำเล่มทำเนียบรุ่น แจกงานประชุม 20 ปี สควค.

สสวท. ประชาสัมพันธ์ ผู้รับทุน สควค. กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปทำฐานระบบสารสนเทศ และคัดกรองผลงาน ทำเล่มทำเนียบรุ่น ...
Infographic-obec-teamwork

[ข่าว] สทร. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographic และ VDO Training สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27-31 มีนาคม 2559 : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ ...
kurutayat

[มาใหม่] โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท 2559) รายละเอียดโครงการคุรุทายาท 2559-2561

29 มีนาคม 2559 : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินโครงการฯ ในช่วง 3 ปี ...
sor-tor-jor

[ศธจ.] รายชื่อศึกษาธิการจังหวัด รายชื่อรองศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ...
or-kor-sor-jor

[อกศจ.] ที่มา อกศจ. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อำนาจหน้าที่ อกศจ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...
kor-sor-jor

[กศจ.] ที่มา กศจ. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บอร์ด กศจ. คืออะไร อำนาจหน้าที่ กศจ. มีอะไรบ้าง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...
pracharat-house

[จัดเลย] ธ.ออมสิน พร้อมปล่อยกู้โครงการบ้านประชารัฐ วงเงินกู้ 7 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำภายใต้ ...