ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

director-test

หลักสูตรการสอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มประสบการณ์ ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2558 กลุ่มประสบการณ์

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
director-test

หลักสูตรการสอบ ผอ. และ รอง ผอ. ว19 กลุ่มทั่วไป ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2558 กลุ่มทั่วไป

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
vtr-22-conference

ขอเชิญครูร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.22) 5-7 มีนาคม 2558 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ...
dpst2558

[แชร์ด่วน] ทุน สควค. ป.โท 2558 ทุน ป.โททางการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 355 ทุน premium สควค. ประจำปี 2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
director-test

ก.ค.ศ.เห็นชอบ ปรับหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น และการสอบครูผู้ช่วย [มติ 19 พ.ย. 2557]

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
Project-Problem-based

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project based Learning กับ Problem based Learning

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) กับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ...
director-test

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา [มติ 6 พ.ย. 2557]

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
OlymMath

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ [ทำไมต้องเรียนวิทย์-คณิต เหตุผลที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์]

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ...