ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

adisorn2

นวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่งเสริมการออกแบบจำลองการจัดดอกไม้

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ ครูสควค. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ มานำเสนอต่อทุกท่าน ...
teerapong

นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ในวิชาเคมี ผ่านการสร้างหนังสั้น

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ นายธีระพงษ์  แสงสิทธิ์  (ครู สควค.) มานำเสนอต่อทุกท่าน ...
Claymation

การใช้ Claymation เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ [Clay Animation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้]

Claymation เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า “Clay Animation” ซึ่งแปลว่า การทำให้ดินน้ำมันมีชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ ...
cernpimporn

ประสบการณ์สุดเจ๋ง จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูพิมพร ผาพรม

กิจกรรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 4-23 กรกฎาคม 2553 แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฟังบรรยายเนื้อหาฟิสิกส์ การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันเซิร์น ...
cernsupattra

ประสบการณ์สุดมันส์ จากการเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ของครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

สถาบันเซิร์น นอกจากจะมีการทดลองวิจัยระดับโลกแล้ว ยังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาครูด้วยซึ่งสามารถสังเกตได้จากมีการจัดอบรมครูเกือบตลอดทั้งปี ...
obec-research-scholarship

สพฐ. ให้ทุนวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบ 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจการทำวิจัยทางการศึกษา ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ...
dinosaurus-team

ครุวิจัยไดโนเสาร์ : การเกิดซากดึกดำบรรพ์ของแหล่งขุดค้นภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ซากดึกดำบรรพ์ เป็นส่วนที่เหลือของสิ่งมีชีวิตที่ถูกธรรมชาติเก็บรักษาเอาไว้ อาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเพียงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเหลือทิ้งไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ...
mahachakri-award

[เสนอชื่อครู] รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ ครู ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง แก่ศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ...