ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

e-market

[ระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่] แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลด หนังสือและรายละเอียดระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ “อีมาร์เก็ต-อีบิดดิ้ง”  คลิกโหลด >> [แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ...
admin-new-criterion

[ตามคาด] ปรับเกณฑ์ใหม่สอบ ผอ.-รองผอ. ครูขึ้นเป็นผู้บริหาร ต้องสอน 4-6 ปี + มีประสบการณ์บริหาร 4-5 ปี

และแล้ว ข่าวลือเรื่องปรับเกณฑ์ และกำหนดคุณสมบัติการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ...
kurutayat-2558

[มาแล้ว] ทุนคุรุทายาทรุ่นแรก 2558 ทุนคุรุทายาท ป.ตรี 3,000 ทุน + ทุนคุรุทายาท ป.บัณฑิต 2,000 ทุน รอสมัครกันเลย

ความคืบหน้าโครงการคุรุทายาท (พัฒนาชีวิตด้วยการเรียนรู้) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ปี 2558-2572 ได้รับการเปิดเผยโดย ดร.กมล รอดคล้าย ...
rongkum-robot1

ระดมทุนคุณครู สนับสนุนทุนแก่ทีมหุ่นยนต์ครู สควค.-นักเรียนร่องคำ ไปแข่งขันระดับนานาชาติที่อินโดนีเซีย

เนื่องด้วยทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ...
Stem-Map

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย

เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค โดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จะกำหนดให้มีคณะผู้ประสานงานย่อย ...
vtr22_dpst1

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 จ.นครราชสีมา

4-7 มีนาคม พ.ศ. 2558 : ครู สควค. ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และครู สควค. ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ...
supervisors-news

หลักเกณฑ์การสอบศึกษานิเทศก์ วิธีการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2558 หลักสูตรสอบ ศน. สังกัด สพฐ.

ที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...
vtr22-scholarship

รายละเอียดการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 สำหรับครู สควค. (ภาคอีสาน)

ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน วทร.22 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...