สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

stem-education-standard

มาตรฐานสะเต็มศึกษา สสวท. มาตรฐานและตัวชี้วัด สะเต็มศึกษา มาตรฐานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

มาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ...
kamolrat

[มาใหม่] หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช! โดยนักวิชาการ EDUZONES และครูปุ้ม สควค.

หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้เด็กไทย ด้วยห้องเรียนที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ...
Engineering-Design-Process

นิยามของ สะเต็มศึกษา และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ได้กำหนดนิยามของ “สะเต็มศึกษา” ว่า เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...
stem2

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [27 พฤษภาคม 2559]

27 พฤษภาคม 2559 : พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ...
school-director

[มาใหม่] เกณฑ์สอบ ผอ.สถานศึกษาใหม่ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 เกณฑ์ใหม่สอบ ผอ., รอง ผอ. 2559

ปลัด ศธ.เผยแนวทางคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ สอบขึ้นบัญชีกลางให้กรรมการโรงเรียนกับ กศจ. เลือกเอง ย้ำต่อไป ผอ.โรงเรียนต้องเป็นครูมาแล้วอย่างน้อย ...
stem-book

[แจกฟรี] เอกสารกิจกรรมสะเต็ม คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4

สสวท. แจกฟรีเอกสารด้านสะเต็มศึกษา 1. ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา คลิกเลย >> [http://bit.ly/28LrnGP] 2. เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ ...
alphabet-game1

[Best Practice] เกมมหัศจรรย์พยัญชนะไทย พัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนเรียนร่วม

ชื่อ Best Practice เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยใช้ “เกมมหัศจรรย์พยัญชนะไทย” โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. ...
sobraka

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา การกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา 1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย 1.1 ประกาศสอบราคา 1.2 เอกสารสอบราคา ...