ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

science-skill

มหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการ เรียนรู้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์จากเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการ [200 ปี ชาร์ล ดาร์วิน]

12 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นวาระครบรอบ 200 ปีเกิดของชาร์ลส์  โรเบิร์ต  ดาร์วิน  และครบรอบ 150 ปี ของการตีพิมพ์หนังสือกำเนิดสปีชีส์ (The ...
integrated-project

การสอนแบบบูรณาการ คำตอบที่ไม่ไกลเกินเอื้อม [งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานบ้าน คหกรรม ออกแบบ คอมพิวเตอร์]

การบูรณาการ คือ  การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ  และทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป  มาเชื่อมโยงผสมผสานในลักษณะองค์รวม  ...
dpst-phd-workshop1

เครือข่ายนักเรียนทุน สควค. ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

19-20 กรกฎาคม 2557 : เครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. ป.เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ ...
teaching-to-think

การสอนการคิด เมื่อต้องสอนให้เด็กคิด ครูรู้คิดหรือยัง

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง คนเราทุกคนย่อมหวาดกลัวและหวั่นวิตกต่อผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องไกลตัวก็ตาม ...
jedsada

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี พ.ศ. 2551 แนะเส้นทางครู สควค. ก้าวสู่ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา  ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
sichang-water

ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล : การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณท่าบนและถ้ำพัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

การมีโอกาสเข้าร่วมโครงการครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2551 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
computer-project

โครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เรื่องยาก การเรียนรู้แนวใหม่ที่สอนนักเรียนให้ได้มากกว่าผลงานจากคอมพิวเตอร์

คุณเคยคุ้นเคยกับคำนี้บ้างไหม “โครงงานคอมพิวเตอร์” หลาย ๆ ท่านที่เป็นครูวิทยาศาสตร์มักจะคุ้นเคยกับคำว่า โครงงานวิทยาศาสตร์และมักจะใช้กระบวนการนี้บ่อยครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ...
dpst-phd-student

โปสการ์ด สควค.รุ่นที่ 6 ทุนโทเอกมหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษาเพิ่มเติมและวิจัยที่ต่างประเทศ [ปี พ.ศ. 2549]

  ปี พ.ศ. 2549 :: บก.ได้รับโปสการ์ดจากเพื่อน สควค.รุ่น 6 ที่รับทุน สควค. โทเอกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งข่าวไปศึกษาเพิ่มเติมและทำวิจัยที่ต่างประเทศ ...