เตรียมสอบ สพฐ.

Latest News View All News »

admin-special-area

หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. 2559 วิธีการคัดเลือก ผอ. รอง ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ.

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
student-entrance-2559

นโยบายการรับนักเรียน 2559 แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 2559 การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559  : >> [ดาวน์โหลดไฟล์] 2. ...
learning-time-policy

[สพฐ.2/2558] สาระสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2558

โฟกัสจากกระบวนทัศน์ท่านเลขาฯการุณ สกุลประดิษฐ์ บ่ายนี้มีคำตอบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1. เป้าหมายและหลักการ ...
obec-policy-2559

[สพฐ.2559] 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2559 และนโยบาย สพฐ. ปี 2559

รมว.ศธ.พบปะและให้นโยบายผู้บริหาร สพฐ. โดย สพฐ.ได้เสนอ 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ITLA2016

[ITLA2016] ขอเชิญสมัคร โครงการครูไทย หัวใจไอที ปี 2016 กับไมโครซอฟท์ สมัคร INNOVATIVE TEACHER

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเข้ามีบทบาทในภาคการศึกษาอย่างมาก การพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการสื่อสารนั้น จำเป็นต้องมีเวทีเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ ...
untutor

[ทำไงดี] สพฐ. ตรวจสอบ ผอ.โรงเรียนและครูจัดติวครูผู้ช่วย มีความผิด ! เติมความรู้ฟรีจริงที่นี่ >>

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ...
house-for-government-officer

[ข่าวดี] เติมฝันข้าราชการอยากมีบ้าน โครงการ ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 11 จัดให้ กู้ 110% ดอก 0% 8 เดือน

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับข้าราชการได้มีที่อยู่ อาศัยเป็นของตนเอง ...
bud

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป ...