10:19 am - วันพฤหัส เมษายน 17, 2014
Next
  • socialobec
  • ITLA2014
Previous

Latest News

More Latest News »

สนับสนุนโดย GOOGLE

Photos on flickr

กดถูกใจ KRUSMART เป็นเครือข่ายและรับข่าวสาร

รับสมัครคนสร้างชาติ สอนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย

teach-for-thailand

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รับสมัครคนสร้างชาติ : teach for thailand ตระหนักว่าเด็กไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม

ครูไทยหัวใจไอที ห้ามพลาด

ITLA2014

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 Thailand Innovative Teachers

วารสาร สควค. ฉบับที่ 16

tsmt-vol16

วารสาร สควค. ฉบับที่ 16 (เดือน กรกฎาคม 2553 – กันยายน 2553) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของครู

วารสาร สควค. ฉบับที่ 15

tsmt-vol15

วารสาร สควค. ฉบับที่ 15 (เดือน เมษายน 2553 – มิถุนายน 2553) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของครู

Subscribe to คลินิกการสอน

คลินิกการสอน

Subscribe to ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Subscribe to วารสาร สควค.

วารสาร สควค.

Subscribe to สควค. ดีเด่น

สควค. ดีเด่น