สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

[สอบรอง ผอ. สพท. 2561] เกณฑ์คัดรอง ผอ. เขต หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2561

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ...

[สอบรอง ผอ.2561] เกณฑ์คัดรอง ผอ. ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2561 ประกาศสอบรอง ผอ. 2561

สำหรับคุณครูที่จะเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี 2561 การสอบรอง ผอ. ปี 2561 ครั้งนี้ จะใช้หลักเกณฑ์ ...

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำสั่งให้ใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ...

[ข้อมูล] ตัวชี้วัดคะแนน ภาค ข สอบ ศน. 2561 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8073 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

[มาใหม่] ปฏิทินสอบศึกษานิเทศก์ 2561 ใหม่ กำหนดการสอบศึกษานิเทศก์ 2561 ใหม่ ตารางสอบ ศน. 2561

ปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ...

[ว33/2560] หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์ วิธีการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2561 ประกาศสอบ ศน. สังกัด สพฐ. 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 2561 [เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ ...

[Patt_Curtin1] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 1 ที่ Curtin University เยี่ยมชั้นเรียนครูออสเตรเลีย ครูทุน สควค. สัมมนาวิชาการ

สัปดาห์แรกของการมาอยู่ที่ Curtin University ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง 1. ปรึกษากับอาจารย์ที่มาทำงานด้วยว่าขอบเขตของงานที่เราจะมาทำนั้นอยู่แค่ไหนและร่วมกันวางแผน 2. ...

[Patt_Curtin2] วิทยาศาสตร์ศึกษา สัปดาห์ที่ 2 ที่ Curtin University การพัฒนา multiplicative thinking

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการมาอยู่ที่ Curtin University มีสิ่งที่ได้เรียนรู้มากมาย 1. สัปดาห์นี้ได้ส่งงานเขียนชิ้นแรกให้กับ ...