เตรียมสอบ สพฐ.

Latest News View All News »

stem-ambassador-list

[มาใหม่] รายชื่อฑูตสะเต็ม 2559 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมและพัฒนาฑูตสะเต็ม ผู้ได้รับทุนอบรมฑูตสะเต็ม ปี 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทูตสะเต็ม ปี 2559 >> คลิกตรวจสอบรายชื่อ >> [รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทูตสะเต็ม] ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อตามประกาศ ...
Administrator-word

สรุปศัพท์อังกฤษบริหารการศึกษา สรุปสอบคำศัพท์ หลักทฤษฎีการบริหารหารศึกษา คำศัพท์อังกฤษ สอบ ผอ.

สรุปศัพท์บริหารการศึกษา สรุปสอบคำศัพท์ หลักทฤษฎีการบริหารหารศึกษา (อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด) 1. accomplish = ทำให้สำเร็จ 2. adapting = ปรับตัว ...
e-bidding

[สำคัญ] การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ กวพ. กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ...
officer-approval

[คำสั่ง] มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ของ ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน [ไปราชการในเขต นอกเขต ใครอนุมัติ]

<<สพฐ.ออกคำสั่งห้าม ผอ.อนุมัติลาตัวเอง … แท้จริงคือ อนุมัติตนเองได้ ในบางกรณี>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี ...
admin-special-area

หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. 2559 วิธีการคัดเลือก ผอ. รอง ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ.

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
student-entrance-2559

นโยบายการรับนักเรียน 2559 แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 2559 การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559  : >> [ดาวน์โหลดไฟล์] 2. ...
learning-time-policy

[สพฐ.2/2558] สาระสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2558

โฟกัสจากกระบวนทัศน์ท่านเลขาฯการุณ สกุลประดิษฐ์ บ่ายนี้มีคำตอบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1. เป้าหมายและหลักการ ...
obec-policy-2559

[สพฐ.2559] 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2559 และนโยบาย สพฐ. ปี 2559

รมว.ศธ.พบปะและให้นโยบายผู้บริหาร สพฐ. โดย สพฐ.ได้เสนอ 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...