ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

jedsada

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี พ.ศ. 2551 แนะเส้นทางครู สควค. ก้าวสู่ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา  ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
sichang-water

ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล : การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณท่าบนและถ้ำพัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

การมีโอกาสเข้าร่วมโครงการครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2551 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
computer-project

โครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เรื่องยาก การเรียนรู้แนวใหม่ที่สอนนักเรียนให้ได้มากกว่าผลงานจากคอมพิวเตอร์

คุณเคยคุ้นเคยกับคำนี้บ้างไหม “โครงงานคอมพิวเตอร์” หลาย ๆ ท่านที่เป็นครูวิทยาศาสตร์มักจะคุ้นเคยกับคำว่า ...
dpst-phd-student

โปสการ์ด สควค.รุ่นที่ 6 ทุนโทเอกมหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษาเพิ่มเติมและวิจัยที่ต่างประเทศ [ปี พ.ศ. 2549]

  ปี พ.ศ. 2549 :: บก.ได้รับโปสการ์ดจากเพื่อน สควค.รุ่น 6 ที่รับทุน สควค. โทเอกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งข่าวไปศึกษาเพิ่มเติมและทำวิจัยที่ต่างประเทศ ...
smart-teacher

แนวทางการฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ [ทางก้าวสู่ครูมืออาชีพ]

ข้าพเจ้า ขอเสนอแนวทางเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทุกท่าน การที่จะก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพนั้นจะต้อง ...
mini-project

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สอนวิชาชีววิทยาโดยใช้กระบวนการ “Mini project”

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายสองส่วนคือ การเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ...
authentic-leadership

เครือข่ายครู สควค. อบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

31 มีนาคม-5 เมษายน 2556 : ครู สควค. จากเครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership รุ่นที่ ...
SMTAT

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมพลังสร้างความเข้มแข็งสู่ ครูมืออาชีพ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพของครู อาจารย์ นักการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ...