สะเต็มศึกษา

Latest News View All News »

physics-elasticity

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิค ของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ...
strategy-plan

การวางแผนกลยุทธ์ โรงเรียน ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การทบทวนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ...
stem-teacher2016

[บทสัมภาษณ์] ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน สะเต็มศึกษาสำคัญอย่างไร?

“ผมอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่าน ได้หันมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยบูรณาการความรู้ทางสะเต็ม ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ...
stem-sundial

ผลงานครูดีเด่นสะเต็มศึกษา [ดาราศาสตร์และอวกาศ] การโคจรของวัตถุท้องฟ้า เห็นด้วยตา เชื่อมด้วยสะเต็ม

วันนี้ พามารู้จักครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
watcharin-book

[พ็อกเก็ตบุ๊ค] รวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ตัดประเด็นชู้สาว โดยนักเขียน สควค. วัชรินทร์ จันทร์ชนะ

วัชรินทร์ จันทร์ชนะ หรือ นายวัชรินทร์ โตขาว ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (ผู้รับทุนโครงการ ...
factor-f_new

[มาใหม่] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้าง ตาราง Factor F ใหม่ ตาราง Factor โรงเรียน

การทบทวนและปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือ ว364 ลว.15 กันยายน 59 (งานก่อสร้างอาคาร, งานทาง, งานชลประทาน, งานสะพานและท่อเหลี่ยม) ...
stem-education-standard

มาตรฐานสะเต็มศึกษา สสวท. มาตรฐานและตัวชี้วัด สะเต็มศึกษา มาตรฐานการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

มาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ...
kamolrat

[มาใหม่] หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช! โดยนักวิชาการ EDUZONES และครูปุ้ม สควค.

หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้เด็กไทย ด้วยห้องเรียนที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ...