ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

dpst2558

[แชร์ด่วน] ทุน สควค. ป.โท 2558 ทุน ป.โททางการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 355 ทุน premium สควค. ประจำปี 2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
director-test

ก.ค.ศ.เห็นชอบ ปรับหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น และการสอบครูผู้ช่วย [มติ 19 พ.ย. 2557]

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
Project-Problem-based

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project based Learning กับ Problem based Learning

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) กับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ...
director-test

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา [มติ 6 พ.ย. 2557]

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
OlymMath

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ [ทำไมต้องเรียนวิทย์-คณิต เหตุผลที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์]

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ...
adisorn2

นวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส่งเสริมการออกแบบจำลองการจัดดอกไม้

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ ครูสควค. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ มานำเสนอต่อทุกท่าน ...
teerapong

นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ในวิชาเคมี ผ่านการสร้างหนังสั้น

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครู สควค. เรามีต้นแบบผลงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ นายธีระพงษ์  แสงสิทธิ์  (ครู สควค.) มานำเสนอต่อทุกท่าน ...
Claymation

การใช้ Claymation เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ [Clay Animation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้]

Claymation เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า “Clay Animation” ซึ่งแปลว่า การทำให้ดินน้ำมันมีชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ ...