ข่าวสาร

Latest News View All News »

school-director-test2559

[ร่าง] ปฏิทินสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 กำหนดการสอบ ผอ. 2559 ปฏิทินสอบ รอง ผอ. 2559

ร่างปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
supervisor-test2559

[ร่าง] ปฏิทินสอบศึกษานิเทศก์ 2559 กำหนดการสอบศึกษานิเทศก์ 2559 เตรียมสอบ ศน. 2559

ร่างปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2559 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ...
electric-charge

[นวัตกรรมฟิสิกส์ไฟฟ้า] แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า เจ้าของผลงาน : นายชำนาญ  เพริดพราว  สถานที่ปฏิบัติงาน ...
supervisor-training

[มาแล้ว] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 7-8/2558

กำหนดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 7-8/2558 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ...
administrative-practices-test

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1. การเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ...
government-information-test

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 1. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ...
educator-council-test

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1. คณะกรรมการคุรุสภาประกอบด้วย ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ...
educator-regulations-test

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...