ข่าวสาร

Latest News View All News »

supervisor-exam

[สอบ ศน.] ข้อสอบศึกษานิเทศก์ จาก UTQ-225 เรื่อง นวัตกรรมการนิเทศ การศึกษาชั้นเรียน

1. การยอมรับและให้เกียรติครูผู้รับการนิเทศหรือทีมงาน เป็นทักษะที่ใช้ในขั้นตอนใดของการนิเทศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ...
supervisor-exam

[สอบ ศน.] แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ตัวอย่างข้อสอบศึกษานิเทศก์ [คลังข้อสอบ ศน. เรื่อง การวัดและประเมินผล]

1. การวัดผลและประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ? ก. ตัดสินผลการเรียนการสอน ข. การปรับปรุงการเรียนการสอน ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์ ...
guarantee-study

[ฉบับใหม่] แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อฯ สัญญาค้ำประกันการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่ ให้ยึดแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ...
e-market

[ระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่] แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลด หนังสือและรายละเอียดระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ “อีมาร์เก็ต-อีบิดดิ้ง”  คลิกโหลด >> [แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ...
admin-new-criterion

[ตามคาด] ปรับเกณฑ์ใหม่สอบ ผอ.-รองผอ. ครูขึ้นเป็นผู้บริหาร ต้องสอน 4-6 ปี + มีประสบการณ์บริหาร 4-5 ปี

และแล้ว ข่าวลือเรื่องปรับเกณฑ์ และกำหนดคุณสมบัติการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ...
kurutayat-2558

[มาแล้ว] ทุนคุรุทายาทรุ่นแรก 2558 ทุนคุรุทายาท ป.ตรี 3,000 ทุน + ทุนคุรุทายาท ป.บัณฑิต 2,000 ทุน รอสมัครกันเลย

ความคืบหน้าโครงการคุรุทายาท (พัฒนาชีวิตด้วยการเรียนรู้) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ปี 2558-2572 ได้รับการเปิดเผยโดย ดร.กมล รอดคล้าย ...
rongkum-robot1

ระดมทุนคุณครู สนับสนุนทุนแก่ทีมหุ่นยนต์ครู สควค.-นักเรียนร่องคำ ไปแข่งขันระดับนานาชาติที่อินโดนีเซีย

เนื่องด้วยทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ...
Stem-Map

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย

เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค โดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จะกำหนดให้มีคณะผู้ประสานงานย่อย ...