ประชาสัมพันธ์

Latest News View All News »

logollnl

รับสมัครครูฟิสิกส์ที่สนใจด้าน Fusion & Astrophysics เข้าร่วมค่ายฤดูร้อนเซิร์น รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น เปิดโอกาสให้ครูฟิสิกส์ที่สนใจด้าน Fusion & Astrophysics เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Education Program ณ Lawrence Livermore National ...
vtr22-scholarship

รายละเอียดการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 สำหรับครู สควค. (ภาคอีสาน)

ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงหนือขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนนำเสนอผลงาน วทร.22 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
admin-exam-schedule1

[ประกาศแล้ว] ตารางสอบ ผอ.-รองผอ.สถานศึกษา รายละเอียดการสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2558

หนังสือราชการ ตารางสอบ และรายละเอียดการสอบผู้บริหารทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>[http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1506.pdf]
political-management

การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9 โมดุล ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา Module 1-9

ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา (Self-Learning Toolkits) Module 1-9 ของ กพร. ที่ว่าด้วย การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ...
thaiedu

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561)

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของคนในทุกช่วงอายุ ...
director-test

หลักสูตรการสอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มประสบการณ์ ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2558 กลุ่มประสบการณ์

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
director-test

หลักสูตรการสอบ ผอ. และ รอง ผอ. ว19 กลุ่มทั่วไป ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2558 กลุ่มทั่วไป

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...
vtr-22-conference

ขอเชิญครูร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.22) 5-7 มีนาคม 2558 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ...